Zawory do powietrza  

Zawory zwrotne

  

Zawory bezpieczeństwa

  

Zawory kulowe