Zawory do towaru  

Przepustnice powietrzne

  

Zawory kulowe

 

Zawory klapowe